نمایش گزینه ها

گزارشات حادثه

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idتوضیحات کوتاهتاریخنوع حادثهبستنکشوراستانشهرستانشهردهکده / حومه
1زلزله در میانه1398-11-20 13:16:00زمين لرزهنهIran (Islamic Republic of)East Azerbaijanمیانه--