نمایش گزینه ها

سناریوها

گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idنوع حادثهموسسهموقعیتنامرویه اقدام استانداردتوضیحات
1زمين لرزهحلال احمرIran (Islamic Republic of) (کشور)رساندن مواد غذایی--