نمایش گزینه ها

بخش ها

گزینه‌ای در دسترس نیست
گزینه‌ای در دسترس نیست
برونش به عنوان:
Idکاتالوگدسته بندینامکدواحد اندازه گیریارزش به ازای هر واحدپول رایجنام تجاریکیت؟مدل / نوعسال تولیدوزن (کیلوگرام)طول (متر)عرض (متر)ارتفاع (متر)Volume (m3)توضیحات
150StandardStandard > SERVICESAccounting-hourIRR-----